گزارش

16- محافظه‌کاری

- مقدمه محققين حوزه مالي رفتاري، فهرستي از انواع سوگيري‌هاي سرمايه‌گـذاران را شناسـايي كرده و…
cmsfund
می 26, 2021
گزارش

12- خودخدمتی

1- تعریف سوگیری خودخدمتی محققان در طول تاریخ توضیحات شناختی و انگیزشی را برای سوگیری…
cmsfund
می 26, 2021
گزارش

10- خودکنترلی

1- مقدمه از نظر روانشناسی ویژگی‌های شخصیتی افراد بر عملکرد و رفتار آن‌ها تاثیر می‌گذارد.…
cmsfund
می 26, 2021