ارکان صندوق تثبیت بازار سرمایه

بوسیله می 11, 2021 می 12th, 2021 اخبار صندوق

صندوق دارای ارکان زیر است:


الف ـ هیأت امنا

متشکل از:

  • وزیر امور اقتصادی و دارایی
  • رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  • رئیس سازمان مدیریت و برنامه ‎ریزی کشور
  • رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی
  • رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار می‏ باشد

که ریاست آن برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دبیر هیأت امنای صندوق می باشد.

ب ـ هیأت عامل

اعضای هیأت عامل متشکل از سه نفر صاحب نظر در حوزه بازار سرمایه با حداقل پنج سال سابقه مدیریت در بازارهای مالی پس از تأیید صلاحیت توسط سازمان، به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب هیأت امنا و با حکم رئیس هیأت امنا برای مدت سه سال انتخاب می‏شوند‏.

پ ـ حسابرس ـ بازرس

سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس ـ بازرس قانونی صندوق می باشد.