خلاصه وضعیت انتشار اوراق اختیار فروش تبعی “سهام‌یار”

بوسیله دسامبر 12, 2023 دسامبر 27th, 2023 اخبار صندوق

خلاصه وضعیت انتشار اوراق اختیار فروش تبعی “سهام‌یار”

پیرو مصوبه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1401/08/16 در خصوص انتشار اوراق اختیار فروش تبعی سبد سهام، صندوق تثبیت بازار سرمایه اقدام به انتشار اوراق مذکور در نماد “سهام‌یار” نمود. هدف از انتشار “سهام‌یار” حمایت از سهامداران حقیقی بخصوص سهامداران خرد کشور بوده که ضمن کاهش میل به فروش از سوی سهاداران از سرمایه آن‌ها در برابر کاهش ارزش حراست کند. عرضه اوراق اشاره شده از تاریخ 1401/08/21 آغاز و تا تاریخ 1401/08/28 ادامه یافت.

مشمولین طرح “سهام‌یار”

تمامی اشخاص حقیقی (با لحاظ کدهای سبدگردانی اشخاص حقیقی) که ارزش سبد پایه آنها در تاریخ 1401/08/04 کمتر از یک میلیارد ریال بوده واجد شرایط خرید اوراق «سهام یار» بوده و می‌توانستند نسبت به خرید اوراق در بازه اعلامی اقدام نمایند. مطابق اطلاعات حاصله از مدیریت فناوری بورس تهران، تعداد  204،504 نفر از خریداران “سهام‌یار” ذیل طرح فوق قرار گرفتند که از این تعداد 11،682 نفر مشمول پرداخت سود تضمین از سوی صندوق تثبیت بازار سرمایه شدند.

کل مبلغ پرداختی صندوق به افراد مشمول به میزان 64،509،136،414 ریال (6.45 میلیارد تومان) بوده است که برای افراد سجامی(11،274نفر) واریز به بانک صورت پذیرفت و برای افراد غیر سجامی(408نفر) در صورت سجامی شدن واریز خواهد شد.

شرایط احراز سرمایه گذارانی که مشمول دریافت مبلغ فوق بودند به شرح ذیل بوده است:

1_ اشخاص حقیقی( با لحاظ PRX) با ارزش سبد پایه کمتر از یک میلیارد ریال باشد. مبنای محاسبه سبد مزبور قیمت پایانی آخر روز 1401/08/04 بوده و در آن سهام بازار پایه، سهام جایزه ثبت نشده، حق تقدم سهام و سهام توثیق و توقیف لحاظ نشده است.

2_ عدم فروش سهام موجود در سبد پایه تا تاریخ سررسید.(نگهداری سبد پایه تا تاریخ 1402/08/03)

3_ بازدهی کمتر از 20 درصد ارزش سبد پایه(ارزش فروش سهام مطابق با قیمت‌ پایانی روز 1401/08/04) تا تاریخ سررسید (1402/08/03)

در ارتباط با عدم واریز مبلغ طرح مذکور به عنوان خریدار اوراق مدذکور، تماس‌های زیادی با صندوق تثبیت بازار سرمایه و سایر ارکان ذیربط حاصل گردید که بخش عمده آن به دلیل عدم آگاهی سرمایه‌گذاران محترم از شرایط احراز طرح است. لذا خواهشمند است سهامداران محترمی که در سامانه سجام احراز هویت کامل شده و واجد شرایط فوق الذکر هستند در صورت عدم واریز مبلغ سود تضمین‌ شده از سوی صندوق با شماره تلفن 02188679454 تماس حاصل فرمایند.