تبریک رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه بمناسبت روز حسابدار

بوسیله دسامبر 6, 2023 دسامبر 27th, 2023 اخبار صندوق
صندوق تثبیت بازار سرمایه
تبریک رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه بمناسبت روز حسابدار

به نام خدای حسابگر

یادمان باشد حساب زندگی همه ما روزی بسته می‌شود و نزد حسابرس عالم رسیدگی خواهد شد امیدوارم تراز زندگیمون در دنیا خصوصاً در سر فصل‌های صداقت، امانت‌داری، وفای به عهد، درستکاری و… به احدی بدهکار نباشد و به فضل و کرم بزرگ حسابدار و حسابرس عالم مهر تایید بخورد.

15 آذر روز حسابدار مبارک

                                                                       حبیب رضا حدادی سیاهکلی