خلاصه تحلیل صورتهای مالی «صندوق تثبیت بازار سرمایه» در سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1400

بوسیله آگوست 1, 2022 ژانویه 8th, 2024 اخبار صندوق

خلاصه تحلیل صورتهای مالی «صندوق تثبیت بازار سرمایه» در سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1400

9  مرداد ۱۴۰۱
خلاصه تحلیل صورتهای مالی «صندوق تثبیت بازار سرمایه» در سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1400

 1. گزارش حسابرسی شده سال مالی منتهی به پایان اسفند 1400 مقبول است.
 2. ارزش روز داراییها صندوق در تاریخ ترازنامه 62،487 میلیارد ریال است.
 3. سود عملیاتی 6،168 میلیارد ریال و سود خالص مبلغ 3،947 میلیارد ریال است.
 4. سود شناسایی شده از محل سود نقدی سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی در سال 1400 مبلغ 2،156 میلیارد ریال است.
 5. هزینه مالی شناسایی شده مربوط به بدهی به صندوق توسعه ملی در سال 1400 مبلغ 2،198 میلیارد ریال است. نرخ بدهی به صندوق توسعه ملی 11 درصد سالیانه است.
 6. مانده مبلغ آورده سازمان بورس (و زیرمجموعه ها شامل شرکت مدیریت فناوری و رایان بورس) و صندوق توسعه ملی (اصل و سود) به عنوان تامین کنندگان اصلی منابع صندوق در تاریخ ترازنامه، به ترتیب 29،124 میلیارد ریال و 29،388 میلیارد ریال است. مبلغ 17،000 میلیارد ریال از آورده سازمان بورس به صورت نقد (از آبان ماه 1399) و مابقی از محل 30 درصد از مبلغ روزانه حق نظارت خود (از تاریخ 01/05/1399 تا کنون) می باشد.
 7. وجه نقد صندوق در تاریخ ترازنامه مبلغ 2،563 میلیارد ریال معادل حدود 4 درصد از کل داراییها را تشکیل می دهد. جمع وجه نقد، سپرده بلند مدت و جاری صندوق به مبلغ 7،381 میلیارد ریال معادل حدود 11 درصد از کل داراییهای می باشد. در حالی که سود پرداختنی به صندوق توسعه ملی به مبلغ 2،546 میلیارد ریال است.
 8. پرتفوی سهام صندوق در تاریخ ترازنامه مبلغ 54،785 میلیارد ریال معادل 88 درصد کل داراییها است. مانده دارایی در اوراق بهادار/صندوقهای با درآمد ثابت صفر است.
 9. سود انباشته (مازاد درآمد بر هزینه) به مبلغ 3،947 میلیارد ریال است.
 10. اصل سپرده گذاری صندوق توسعه ملی نزد صندوق تثبیت در سال 1400 مبلغ 16،842 میلیارد ریال است. مابقی سپرده گذاری در سال 1399 انجام پذیرفته است.
 11. سپرده گذاری سازمان بورس در سال 1400 از محل 30 درصد از حق نظارت خود نزد صندوق تثبیت، مبلغ 1،796 میلیارد ریال است.
 12. منابع جدید صندوق در سال 1400 از محل منابع سازمان بورس (و رایان بورس) و صندوق توسعه ملی مجموعاً 18،801 میلیارد ریال است.
 13. خالص خرید سهام در سال 1400 به مبلغ 17،869 میلیارد ریال است.
 14. صندوق طبق قانون و بخشنامه سازمان بورس، از پرداخت مالیات معاف است.
 15. صندوق طبق مصوبه سازمان بورس، از پرداخت کارمزد کلیه ارکان و حق نظارت سازمان بورس معاف است.
 16. صندوق دارای ایستگاه معاملاتی اختصاصی می باشد.
 17. ثبت حسابداری رویدادهای مالی صندوق طبق مصوبات سازمان بورس انجام می شود.
 18. تا پایان سال مالی 1400، طبق مصوبات سازمان بورس، صندوق از افشای صورتهای مالی و پرتفوی ماهانه معاف بوده است.
 19. اساسنامه، مشخصات ارکان صندوق، صورتجلسات مجامع و آخرین اخبار و اعلامیه ها در تارنمای صندوق قابل دسترسی است.
 20. مجموع معاملات صندوق در سال 1400 در سهام مبلغ 75،288 میلیارد ریال و خالص خرید مبلغ 17،869 میلیارد ریال است.
 21. صندوق به جز در ماه های تیر، مرداد و اسفند 1400 که بازار روند افزایشی داشته، در مابقی ماه ها دارای خالص خرید مثبت است.
 22. صندوق در 111 روز معاملاتی از کل 239 روز معاملاتی سال 1400، در طرف خریدار بوده است.