صندوق توسعه ملی از بورس حمایت نکرد

بوسیله می 3, 2021 اخبار
صندوق تثبیت بازار سرمایه

رئیس هیئت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: پیگیری‌ها برای سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار برای حمایت از این بازار به نتیجه نرسیده است.

1 اردیبهشت 1400

صندوق توسعه ملی

آقای محمد ابراهیم آقابابایی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: صندوق توسعه ملی در آذرماه ۱۳۹۹ ، هزار میلیارد تومان در صندوق تثبیت بازار سپرده‌گذاری کرد که مرحله دوم سپرده‌گذاری آن صندوق هنوز صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد صندوق توسعه ملی قصد و برنامه‌ای برای انجام تکلیف قانونی خود ندارد.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی دی ماه سال ۹۹ خبر داده بود که قرار است ۲۵۰۰ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی تا پایان سال ۹۹ به بورس تزریق شود، اما تا کنون این امر محقق نشده است.