178 نماد مشمول حمایت صندوق تثبیت بورس

بوسیله می 3, 2021 اخبار
صندوق تثبیت بازار سرمایه

رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: طی چند روز اخیر برای بهبود عملکرد بازار سرمایه از ۱۷۸نماد بورسی حمایت کردیم.

۱۵ آذر ۱۳۹۹

صندوق توسعه ملی

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از باشگاه خبرنگاران، محمد آقابابایی رئیس هیات عامل صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه در رابطه ماهیت واریز یک درصد از منابع حاصل از درآمد صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه اظهار کرد: این صندوق مطابق ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید در سال ۹۶ به ثبت رسیده است، منابع آن از سمت دولت فراهم شده که مبلغ آن چیزی بالغ بر یک میلیارد تومان است.

وی افزود: منابعی که اکنون این صندوق در اختیار دارد نخست از محل داخلی درآمد سازمان بورس و دوم یک درصد اختصاص داده شده از سمت صندوق توسعه ملی است که در متن قانون نیز دیده می شود، همچنین هیئت امنای آن را وزیر اقتصاد و امور دارایی، رئیس کل بانک مرکزی رئیس سازمان برنامه، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل می دهند.

رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه بیان کرد: هدف از تشکیل این صندوق در اصل جلوگیری از خطرهایی است که بازار سرمایه را تهدید می کند و همچنین این اقدام بیشتر برای تقویت امر نقد شوندگی در مواقع بحران شکل گرفته است.

آقابابایی در پاسخ به این پرسش که چرا واریز این مبلغ حدود دو ماه قبل رخ نداد؟ بیان کرد: این نهاد در مرحله بلوغ است و تا زمانی که مراحل تکامل خود را طی کند قطع به یقین به کارگیری منطقی از آن به طول می انجامد همچنین نکته ای که باید به آن اشاره کرد منابع این صندوق به علت آنکه محدوده  نمی توانست عدم اطمینانی که بین مردم نسبت به بازار سرمایه به وجود آمده بود را جبران کند.

تمدید قرار داد صندوق تثبیت و توسعه بستگی به شرایط جامعه دارد

وی در رابطه با مدت تمدید دوره قرارداد پنج ساله این صندوق تصریح کرد: یک درصدی که از صندوق توسعه ملی به صندوق توسعه و تثبیت واریز می شود از آنجایی که یک قانون گذار آن را بر اساس شرایط موجود کشور مشخص می کند باید ببینیم وضعیت کشور در بازار سرمایه به چه نحوی خواهد بود تا بتوان درباره تمدید یا عدم تمدید آن سخن گفت.

تلاش هیئت مدیره صندوق برای عدم تسعیر ارز

رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه در رابطه با اینکه آیا واریز مبلغ ذکر شده به صندوق سبب تورم می شود یا خیر؟ تصریح کرد: خیلی از کارشناسان به دلیل عدم آگاهی از مصوبات و قرار داد هایی که بین ما و صندوق توسعه ملی نوشته شده، می گویند که این امر سبب به وجود آمدن رکود و یا تورم می شود به علت آنکه انها می گفتند که ارز باید به ریال تبدیل شود در حالی که این گونه نیست و تمام تلاش ها حاکی از آن بود که برای جلوگیری از رکود، تسعیر ارز صورت نگیرد و مبالغ به مرور واریز شود.

آقابابایی گفت: از محل بازپرداخت ریالی که قبلا صندوق توسعه ملی به محل های مختلف پرداخت کرده هم اکنون قرار است بازپرداخت آن به اندازه یک درصد به صندوق توسعه و تثبیت واریز می شود.

وی در رابطه با اینکه آیا ممکن است مبالغی که قرار است باز به صندوق تثبیت و توسعه واریز شود تا سال واریز خواهد شد؟ اظهار کرد: تمام تلاشمان را انجام می دهیم تا این مبالغ تا پایان سال ۹۹  به این صندوق واریز شود.
ممنوعیت خرید و فروش صندوق ثبیت و توسعه در طول روز

رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه، بیان کرد: مبالغی که به این صندوق واریز شده به منظور تقویت بازارگردانی در شرایط بحرانی است، این امر بدین معناست که هیئت امنا صندوق چهارچوب آن را مشخص کرده اند و فعالیت ما هم بر اساس قواعد و خرید و فروش روزانه نداریم.

وی در رابطه با باز پرداخت مبلغ واریز شده به صندوق توسعه و تثبیت، بیان کرد: سالیانه صندوق توسعه و تثبیت باید ۱۲ درصد نرخ سود را به صندوق ملی پرداخت کند نکه حائز اهمیت آن است که منابع واریز در زمان های روال بازار در صندوق های ثابت یا سیستم های سرمایه گذاری  و از آن طریق  مبلغ مورد نظر واریز خواهد شد.

رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: ما معتقدیم که این صندوق ها در بلند مدت سودده هستند، نکته حائز اهمیت آن است که بیشترین فروش های ما در بازار دوم به صورت بلوکی و حجم بالا خواهد بود.
حضور صندوق تثبیت بازار سرمایه به مدت سه روز در بورس

وی در رابطه با اینکه آیا این مبلغ واریز می تواند به عنوان یک بازوی کمکی برای بازار گردانان باشد یا خیر؟ اظهار کرد: با توجه به ملاک هایی که هیئت مدیره تصویب کرده اند ما فقط در مواقع بحرانی مثل جنگ، ترور و غیره به مدت سه روز می توانیم برای جلوگیری از آسیب رسیدن به بازار صف های خرید را تشکیل دهیم.

رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه درباره  اختصاص این منابع به صنایع مختلف، گفت: بسیاری می گویند که این صندوق قرار است فقط از صنایع بزرگ حمایت کند در حالی که بدین گونه نیست بنا به شرایط پیش انده برای صنایع مختلف ما به آن ها کمک خواهیم کرد به گونه ای که طی چند وقت گذشته برای بهبود بازار از ۱۷۸ نماد حمایت کردیم.

آقابابایی در پایان  بیان کرد: ما باید مطابق قانونی که در هیئت مدیره تصویب شده از سهام هایی حمایت کنیم و حجم نقدینگی آنها ارتقا دهیم که ناگهان  بایک اتفاق ناگوار سهامشان آسیب می بیند در این رابطه می توان به آتش سوزی پالایش نفت تهران در سال ۹۶ اشاره کرد.