صندوق تثبیت بازار سرمایه مجوز فعالیت گرفت

بوسیله می 3, 2021 اخبار
اخبار صندوق تثبیت

صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی مجوز فعالیت گرفت. 

۳ مرداد ۱۳۹۶

صندوق تثبیت بازار سرمایه

به گزارش ایبِنا؛  صندوق تثبیت بازار سرمایه مجاز است از تاریخ صدور این مجوز (۴ تیر ۹۶)، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چارچوب اساسنامه مصوب خود به عنوان نهاد مالی در بازار سرمایه فعالیت کند.

صندوق تثبیت بازار سرمایه در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با مجوز سازمان بورس، در تاریخ ۲۳ خرداد نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت شد.

شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه‌ای ثبت و راه اندازی این نهاد مالی را از تاریخ ۴ تیر ۹۶ به طور رسمی اعلام کرد.

بدین ترتیب صندوق تثبیت بازار سرمایه مجاز است از تاریخ صدور این مجوز، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چارچوب اساسنامه مصوب خود به عنوان نهاد مالی در بازار سرمایه فعالیت کند.