حمایت از بازار سرمایه با صندوق تثبیت

بوسیله می 3, 2021 اخبار
اخبار صندوق تثبیت

معاون نظارت بر بوررس ها و ناشران سازمان بورس مطرح کرد؛ حمایت از بازار سرمایه با صندوق تثبیت/ تعریف روشن و دقیق بحران در اساسنامه صندوق تثبیت

۲۱ مهر ۱۳۹۴ 

صندوق تثبیت بازار سرمایه

در اساسنامه صندوق تثبیت به طور جزئی و با دقت بحران ها و مخاطرات بازار سرمایه فهرست شده که در چه شرایطی صندوق می تواند وارد عمل شود بر همین اساس نسبت به راه اندازی این صندوق و نقش حمایتی آن در سازمان بورس و اوراق بهادار دیدگاه مثبت وجود دارد.

یکی از ماده های قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، راه اندازی صندوق تثبیت بود که مقرر شد منابعی در اختیار داشته باشد که در بحران ها و مواقع خاص، مخاطرات بازار سرمایه را مدیریت کند.

به گزارش عجب شیر ما به نقل از سنا، حسن امیری، معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب فوق ، گفت: اساسنامه صندوق تثبیت توسط هیأت وزیران تصویب و مقدمات آن فراهم شد و باید هم اکنون هیأت امنا تشکیل بشود و هیأت امنا با انتخاب هیات عامل به عنوان مجریان این صندوق راه اندازی این صندوق را در مسیر اجرایی بیندازند.

وی با بیان اینکه این صندوق در آینده نزدیک عملیاتی می شود، افزود: هیأت امنا همچنین ترکیب منابع و چگونگی دستیابی منابع را به بحث و بررسی می گذارد.

امیری با اشاره به اینکه صندوق تثبیت نقش به سزایی در حمایت از بازار و کلیت بازار خواهد داشت، گفت: در اساسنامه صندوق تثبیت به طور جزئی و با دقت بحران ها و مخاطرات بازار سرمایه فهرست شده که در چه شرایطی صندوق می تواند وارد عمل شود بر همین اساس نسبت به راه اندازی این صندوق و نقش حمایتی آن در سازمان بورس و اوراق بهادار دیدگاه مثبت وجود دارد.

این مقام مسوول در خصوص ادعای برخی اهالی بازار سرمایه مبنی بر اینکه صندوق تثبیت بازار سرمایه فقط در روزهای منفی به کمک بازار می آید، گفت: با دقت در اهداف صندوق که در اساسنامه اشاره شده می توان خلاف این ادعا را ثابت کرد چون صندوق نه تنها در روزهای رکودی و منفی بلکه در روزهای صعودی و مثبت و حتی در شرایط ثبات نیز می تواند نقش خود را به درستی ایفا کند.

وی اصلی ترین ظرفیت صندوق تثبیت را در ایجاد امنیت خاطر سهامداران دانست و گفت: مهمترین نکته راه اندازی صندوق تثبیت بازار سرمایه ایجاد امنیت خاطر و قوت قلب و امیدی است که به سهامداران خرد می دهد.