جذب نیرو در صندوق تثبیت بازار سرمایه

بوسیله می 2, 2023 اخبار
صندوق تثبیت بازار سرمایه

جذب نیروی کار

11 اردیبهشت ۱۴۰2

«معامله گر»

شهرستان: تهران

مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس در رشته‌های مرتبط

گواهینامه‌های حرفه‌ای: معامله گری اوراق تأمین مالی

شرایط تخصصی: دارای روحیه مسئولیت پذیری، کارگروهی، دقت بالا در انجام امور محوله، مسلط بر کلیه امور بورسی، مسلط به نمادهای بازار سرمایه، مهارت در استفاده از نرم افزار office سایر شرایط: منظم و دقیق، داشتن روابط عمومی بالا و حسن¬رفتار در محیط کار

سابقه فعالیت: حداقل ۲ سال سابقه کاری مرتبط

لطفا رزومه خود را با عنوان « معامله گر» به آدرس زیر ارسال نمایید:

cmsjobcenter@gmail.com