جذب نیرو در صندوق تثبیت بازار سرمایه

بوسیله ژانویه 30, 2023 اخبار
صندوق تثبیت بازار سرمایه

جذب نیروی کار

10 بهمن ۱۴۰1

«نیروی خدماتی»
شهرستان: تهران
مدرک تحصیلی : حداقل دیپلم
داشتن گواهینامه موتور الزامیست.
شرایط تخصصی : انجام خدمات و نظافت محیط کار، آماده سازی و پذیرایی جلسات مدیریت، رعایت نظم و انضباط، نظم ظاهری و اخلاق مداری، انجام کارهای بیرون از شرکت
سابقه کار: حداقل یک سال سابقه کار مرتبط
لطفا رزومه خود را به ادرس زیر ارسال فرمایید:

cmsjobcenter@gmail.com