بارکد QR

تاریخ

بهمن 29 1398

زمان

تمام رویدادهای روز

پایان مهلت ۴ ماهه گروه ویژه اقدام مالی (AFTF) به ایران برای پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و مبارزه با جرائم سازمان یافته فرامالی

error: تذکر: برای انتشار محتوا، رضایت کتبی صندوق الزامیست