چرا سپرده‏گذاری صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت تورم‏ زا نیست؟

بوسیله می 9, 2021 آوریل 20th, 2022 اخبار

چرا سپرده‏گذاری صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت تورم ‏زا نیست؟