آیا صندوق می‏تواند تغییری در روند بازار ایجاد کند؟

بوسیله می 9, 2021 آوریل 20th, 2022 اخبار

آیا صندوق می‏تواند تغییری در روند بازار ایجاد کند؟