صندوق توسعه ملی چرا ۱۲ هزار میلیارد تومان را پرداخت نمی‌کند؟

بوسیله می 3, 2021 اخبار
صندوق تثبیت بازار سرمایه
اختصاصی صدای بورس/رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه پاسخ می‌دهد: صندوق توسعه ملی چرا ۱۲ هزار میلیارد تومان را پرداخت نمی‌کند؟

۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ 

بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، صندوق توسعه ملی ملزم به پرداخت ۵۱۰ میلیون دلار از ذخایر این صندوق، به صندوق تثبیت بازار سرمایه بود.در مرحله اول، یک هزار میلیارد تومان برای پشتیبای از بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار سرمایه پرداخت شد.۲۰ دی ماه ۱۳۹۹ ، مرتضی شهید زاده ، مدیرعامل صندوق توسعه ملی از تزریق ۲۵۰۰ میلیارد تومان، در مرحله دوم حمایت این صندوق از بورس تا پایان سال، خبر داد که تا کنون اجرایی نشده است.