مقایسه صندوق تثبیت بازار سرمایه با صندوق های دیگر اشتباه است

بوسیله می 3, 2021 اخبار
صندوق تثبیت بازار سرمایه
مقایسه صندوق تثبیت بازار سرمایه با صندوق های دیگر اشتباه است/ احتمال شروع فعالیت صندوق تا دو هفته آینده

 

صندوق تثبیت بازار سرمایه

مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس اوراق و بهادار با تاکید بر اینکه این صندوق با سرمایه یک میلیارد تومانی دولت ایجادشده، گفت: این صندوق تنها با هدف پوشش ریسک های سیستمی تشکیل شده است، از این رو مقایسه آن با تجربه صندوق های دیگر و تاکید بر راه حل موقتی و کوتاه مدت بودن این صندوق حرف اشتباهی است.

هفته گذشته  چهارمین جلسه هیات امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه به ریاست دکتر کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی، چارچوب کلی نحوه استفاده از منابع، آیین نامه‏ ها و بودجه این صندوق، به تصویب رسید

هدف اصلی از راه اندازی این صندوق، اطمینان بخشی برای مقابله با مخاطرات و نوسان‏های قابل توجه در بازار سهام و پوشش ریسک‏های خاص وارده بر بازار به منظور کاهش آسیب سهامداران خرد است.سرمایه این صندوق طبق قانون ، یک میلیارد تومان بوده که توسط دولت تامین شده و قرار است منابع آن از طریق تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی و کاهش کارمزد سازمان بورس و سرمایه‌گذاری و خرید و فروش سهام تامین شود.

محسن خدا بخش در گفت وگو با خبرنگار بورس اقتصاد آنلاین در خصوص جزییات صندوق ثبیت بازار سرمایه  گفت : صندوق با تامین  سرمایه یک میلیاردی از سوی دولت ایجاد و در حال حاضر کارهای ثبتی آن انجام و قرار است بخشی از  منابع آن را سازمان بورس و اوراق بهادار  و بخش اصلی آن از محل صندوق توسعه ملی تامین شود.