شرایط استفاده از هزار میلیارد پول تزریقی از صندوق توسعه ملی به بورس

بوسیله می 3, 2021 اخبار
صندوق تثبیت بازار سرمایه

شرایط استفاده از هزار میلیارد پول تزریقی به بورس / زمان بازگشت اصل و سود

۱۳۹۹/۹/۱۱

صندوق توسعه ملی
رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازارسرمایه گفت: هزار میلیارد تومانی که به صندوق واریز شده فقط در شرایط غیرعادی و برای سه روز بوده و باید تا ۴ سال آینده با ۱۲ درصد سود بازگردانده شود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد ابراهیم آقابابایی با تاکید بر اینکه طبق اساسنامه ، مبلغی که به صندوق تثبیت بازار واریز شده فقط در شرایط غیر عادی مورد استفاده قرار می گیرد به ایسنا گفت: شرایط بحران را هیات امنا که متشکل از وزیر اقتصاد، روسای بانک مرکزی، سازمان بورس، صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه و بودجه هستند، تعیین کرده اند.

وی ادامه داد: اگر اتفاق سیاسی غیرمترقبه یا در بازارهای جهانی اتفاقاتی رخ دهد یا در روند شاخص کل اختلالی ایجاد شود که امکان بیان جزئیات وجود ندارد می توان تا سه روز از این منبع استفاده کرد. براین اساس برای روز چهارم مجدد نیاز به تایید هیات امنا است. از پنجشنبه تا امروز که بازار سرمایه روندی صعودی داشت یک ریال از منابع جدید استفاده نشده است.

آقابابایی درمورد نحوه بازپرداخت این مبلغ هم توضیح داد: مبلغ در قالب سپرده گذاری تزریق شده و اصل آن در پایان قرارداد (ششم آذر ۱۴۰۴) باید با نرخ بهره ۱۲ درصد برگردانده شود که یک درصد سالانه و بصورت علی الحساب پرداخت می شود و ۱۱ درصد باقی مانده در پایان سال پنجم پرداخت خواهد شد. البته صندوق تثبیت بازار سرمایه درخواست رقم بیشتری را به صندوق توسعه ملی داده و در صورت موافقت بزودی مبالغ جدیدی هم واریز خواهد شد.