گزارش

9- وضع موجود

1- مقدمه در دهه­های گذشته و با سرعت­گرفتن رشد علم، دانش مالی نیز همانند سایر…
cmsfund
می 26, 2021
گزارش

7- تایید

- تعریف و مقدمه: طی دو دهه گذشته، محققان با برخی از پدیده‌ها در بازارهای…
cmsfund
می 26, 2021
گزارش

5- تازه گرایی

1- تعریف و مقدمه: برای اولین بار مرداک در سال 1962 سوگیری تازه‌گرایی(نوگرایی) را با…
cmsfund
می 15, 2021
گزارش

4- ابهام گریزی

1- مقدمه در تئوری تصمیم­گیری و اقتصاد، ابهام­گریزی یا عدم‌قطعیت گریزی به ارجحیت ریسک­های معلوم…
cmsfund
می 15, 2021