دسته‌بندی نشده

روزنامه رسمی مجمع / 7 بهمن 97

بوسیله اسفند ۸, ۱۳۹۷ اسفند ۱۲ام, ۱۳۹۷ بدون نظر

آگهی تغییرات شرکت صندوق تثبیت بازار سرمایه صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۴۱۸۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۳۴۴۷۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲ / ۰۹ / ۱۳۹۷ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۴۳۱۱۲،۱۲۲ مورخ ۱۰ / ۱۰ / ۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی به عنوان بازرس قانونی صندوق برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های صندوق انتخاب شد.

error: تذکر: برای انتشار محتوا، رضایت کتبی صندوق الزامیست